POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti:
obchodního, občanského, pracovního práva.

FLEXIBILITA

Naší předností je flexibilita, tedy rychlost právní porady a dostupnost, také využití moderních technologií a komplexnost našich služeb.

VÍCE-JAZYČNOST

Právní služby poskytujeme také v cizích jazycích, a to v angličtině a němčině. Obsáhlejší cizojazyčné dokumenty připravujeme ve spolupráci se specializovanými překladateli.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Pro většinu současných klientů naše kancelář zajišťuje komplexní právní služby od korporační oblasti, přes smluvní agendu, zastupování před soudy a správními orgány a další řízení včetně vymáhání pohledávek.

PRÁVNÍ AUDITY

Zejména v souvislosti s přeměnami a akvizicemi obchodních společností provádí kancelář právní audity (due diligence), které obsahují posouzení daného subjektu s ohledem na veškeré právní i daňové aspekty jeho existence a jeho podnikatelské činnosti.

ADVOKÁTI

Advokátní kancelář tvoří v současnosti 2 advokáti a 2 advokátní koncipienti.
Každý z advokátů se specializuje na poskytování právních služeb v určitém odvětví.

JUDr. MICHAL MAGLIA

Zaměření:
právo obchodních společností, závazkové obchodní pravo, občanské právo, právo nemovitostí, pracovní právo, trestní právo.

Znalost jazyků:
německý jazyk, anglický jazyk.

Pracoval jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích WEISS-TESSBACH a Kocián Šolc Balaštík předně v týmech pro korporační otázky a vymáhání pohledávek. Dále se soustředil na pracovní právo a poradenství při sjednávání obchodních smluv.

Michal Maglia absolvoval v letech 1999-2000 (2 semestry) studijní pobyt v Hamburku na právnické fakultě Universität Hamburg, zaměření soutěžní právo a právo Evropských společenství. V roce 2004 se zúčastnil pracovní stáže v advokátní kanceláři JUDr. Marie Cilínkové, kde získal zkušenosti v odvětvích náhrady škody a procesního práva.

Advokátem od 1.1.2006, počátek praxe v advokátní kanceláři Kuruc Holoubková a spol.

 

Mgr. MICHAL BUREŠ

Zaměření:
občanské právo, obchodní právo, správní právo, procesní právo, právo EU, řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Znalost jazyků:
německý jazyk, anglický jazyk.

Michal Bureš pracoval od roku 2000 do roku 2003 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, kde se specializoval především na procesní a závazkové právo a na správní zaloby.

V roce 2003 a 2005 absolvoval studijní pobyty u Evropského soudu pro lidská práva. Od roku 2003 je externím spolupracovníkem mezinárodního odboru České advokátní komory. V letech 2004 až 2008 působil jako vyučující občanského práva na Vysoké škole v Karlových Varech. V současné době přednáší pracovní právo v odborných kurzech určených manažerům podniků.

Advokátem je od 1.1.2004, kdy začal jako advokát působit v kanceláři Kuruc Holoubková a spol.

Kontakt

T.G.Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary

Tel: +420 355 320 600
Fax: +420 355 320 601

Otevírací hodiny:
8:00 - 17:00
Po - Pá

Email: info@ak-bm.cz
JUDr. Michal Maglia - maglia@ak-bm.cz
Mgr. Michal Bureš - bures@ak-bm.cz

 NAJDETE NÁS ZDE